Leczenie raka jelita grubego

Leczenie raka jelita grubego zależy od stopnia zaawansowania choroby, lokalizacji guza, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jak i jego preferencji. Podejście do leczenia często wymaga współpracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów, w tym chirurgów onkologicznych, onkologów, radioterapeutów i specjalistów medycyny paliatywnej. Oto najbardziej powszechne metody leczenia raka jelita grubego:

  1. Chirurgia

Chirurgia jest podstawową metodą leczenia w większości przypadków raka jelita grubego, szczególnie w początkowych jego stadiach. Celem operacji jest usunięcie guza wraz z otaczającymi go tkankami oraz regionalnymi węzłami chłonnymi w celu zminimalizowania ryzyka nawrotu choroby. W zależności od lokalizacji i rozmiaru guza oraz stopnia zaawansowania choroby, operacja może polegać na:

  • Resekcji części jelita (hemikolektomia, resekcja segmentowa), gdzie usuwa się część jelita zawierającą guz oraz pewien obszar zdrowej tkanki dookoła niego.
  • Stomii, czyli wytworzeniu sztucznego wyjścia na brzuchu dla jelita, jeśli nie jest możliwe bezpośrednie połączenie końców jelita po usunięciu guza.
  1. Radioterapia

Radioterapia często jest stosowana razem z chemoterapią, aby zmniejszyć guz przed operacją lub zabić pozostałe komórki rakowe po operacji. Może być również wykorzystywana w celu złagodzenia objawów w przypadkach zaawansowanego raka.

  1. Chemoterapia

Chemoterapia może być stosowana przed operacją, aby zmniejszyć rozmiar guza, po operacji w celu zniszczenia ewentualnych pozostałych komórek rakowych lub jako główna forma leczenia w zaawansowanych stadiach choroby. W leczeniu raka jelita grubego wykorzystuje się różne schematy chemioterapeutyczne.

  1. Terapia celowana

Terapia celowana skupia się na specyficznych genetycznych i molekularnych aspektach komórek rakowych. Stosowana jest, gdy analiza molekularna guza wykaże określone cechy, które można zaatakować przy pomocy leków celowanych, takich jak inhibitorów EGFR (czynnik wzrostu naskórka) lub VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego).

  1. Immunoterapia

Immunoterapia to stosunkowo nowa metoda leczenia, która wykorzystuje system immunologiczny pacjenta do zwalczania raka. Nie wszystkie rodzaje raka jelita grubego reagują na immunoterapię, ale w niektórych przypadkach, zwłaszcza przy obecności specyficznych markerów molekularnych jak MSI-H (wysoka niestabilność mikrosatelitarna) lub dMMR (upośledzona naprawa niesparowanych zasad), może być to skuteczna opcja.

  1. Leczenie paliatywne

Leczenie paliatywne ma na celu łagodzenie objawów i poprawę jakości życia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Może obejmować leczenie bólu, wsparcie żywieniowe i psychologiczne.

Decyzja o leczeniu

Wybór konkretnej metody leczenia jest indywidualną decyzją, w której często uwzględnia się wiele czynników, takich jak stadium choroby, ogólny stan zdrowia, możliwe skutki uboczne leczenia, jak również preferencje samego pacjenta.

Co obejmuje oferta?

null

1. Profesjonalną ocenę medyczną

Przeprowadzam kompleksową ocenę medyczną, starannie analizując wszystkie aspekty związane z chorobą nowotworową.
null

2. Indywidualny plan leczenia

Na podstawie zebranych danych i diagnoz, opracowuję spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający najlepsze dostępne metody terapeutyczne i chirurgiczne.
null

3. Koordynację opieki

Koordynacja opieki jest kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów. Zapewniam ciągłość opieki, komunikując się z innymi specjalistami oraz organizując niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Kiedy jest potrzebna konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

1. Potrzeba oceny nowo wykrytej zmiany nowotworowej

Jeśli otrzymałeś nową diagnozę nowotworu lub podejrzewasz obecność guza, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na dokładną ocenę sytuacji oraz omówienie dalszego postępowania.

2. Zalecenie chirurgicznego leczenia

Gdy istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pomoże w zaplanowaniu i przygotowaniu się do operacji.

3. Ocena odpowiedzi na leczenie

Po rozpoczęciu leczenia nowotworu istnieje potrzeba regularnej oceny postępów terapeutycznych. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz dostosowanie planu terapeutycznego w razie potrzeby.

4. Rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia nawrotu nowotworu

W przypadku nawrotu nowotworu konieczne może być ponowne rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na ocenę sytuacji oraz omówienie dostępnych opcji terapeutycznych.