Czym jest chirurgiczne usuwanie znamion skórnych i guzków podskórnych?

Guzki tkanek miękkich mają różna etiologię. W pewnych sytuacjach klinicznych konieczne może być poza badaniami obrazowymi wykonanie biopsji zmiany lub wycięcie zmiany w całości.

Zabieg wycięcia zmiany tkanek miękkich ( biopsja chirurgiczna) polega na usunięciu zmiany w znieczuleniu miejscowym poprzez nacięcie skóry nad zmianą oraz wypreparowaniu zmiany w całości. W zależności od lokalizacji zmiany, jej wielkości wykonuje się następnie zszycie chirurgiczne wszystkich warstw przeciętych wcześniej tkanek. Zabieg trwa zwykle ok 20-30 min. Wszystkie wycięte zmiany muszą być zbadane histopatologicznie.

Opatrunki po takim zabiegu należy zmieniać codziennie. Przez kilka dni po zabiegu wskazane jest oszczędzanie miejsca operowanego poprzez unikanie nadmiernej aktywności fizycznej i prac domowych. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów konieczna jest pilna konsultacja z lekarzem.

Niezwykle ważne jest, aby Pacjent dobrze znał swoją skórę oraz obserwował zmiany barwnikowe które znajdują się na jego skórze. W przypadku zmiany kształtu, wielkości, barwy zmian które towarzyszyły nam od dłuższego czasu bądź też wystąpienia nowych niepokojących konieczne może okazać się usunięcie zmiany w celu badania histopatologicznego.

Konieczna jest ocena znamion skórnych które Państwa niepokoją przez lekarza, a osoby z jasną karnacją skóry z licznymi zmianami skórnymi powinny być regularnie oceniane przez lekarza przy pomocy dermatoskopii.

Czerniak, czyli złośliwy nowotwór skóry nie powstaje wyłącznie z istniejących już przebarwień – może rozwinąć się również na skórze niezmienionej.
Podstawą rozpoznania bądź też wykluczenia czerniaka w przypadku zmian
barwnikowych jest chirurgiczne usunięcie zmiany w znieczuleniu miejscowym.
Kluczową rolą takiego zabiegu jest usunięcie zmiany w całości z marginesem ok 2-3 mm od granic zmiany barwnikowej.

W przypadku rozpoznania czerniaka konieczna jest dalsza diagnostyka i ocena
ewentualnego zaawansowania zmiany.

Ważne, żeby osoby które miały już czerniak bądź też mają jasną wrażliwą na słońce karnację skóry, liczne zmiany barwnikowe na skórze regularnie co najmniej raz w roku miały ocenianą skórę przez lekarza.

Kluczowe jest wczesne zareagowanie i ewentualnie usunięcie czerniaka we wczesnych etapach rozwoju co ma kluczowe znacznie w późniejszym rokowaniu.

Co obejmuje oferta?

null

1. Profesjonalną ocenę medyczną

Przeprowadzam kompleksową ocenę medyczną, starannie analizując wszystkie aspekty związane z chorobą nowotworową.
null

2. Indywidualny plan leczenia

Na podstawie zebranych danych i diagnoz, opracowuję spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający najlepsze dostępne metody terapeutyczne i chirurgiczne.
null

3. Koordynację opieki

Koordynacja opieki jest kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów. Zapewniam ciągłość opieki, komunikując się z innymi specjalistami oraz organizując niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Kiedy jest potrzebna konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

1. Potrzeba oceny nowo wykrytej zmiany nowotworowej

Jeśli otrzymałeś nową diagnozę nowotworu lub podejrzewasz obecność guza, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na dokładną ocenę sytuacji oraz omówienie dalszego postępowania.

2. Zalecenie chirurgicznego leczenia

Gdy istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pomoże w zaplanowaniu i przygotowaniu się do operacji.

3. Ocena odpowiedzi na leczenie

Po rozpoczęciu leczenia nowotworu istnieje potrzeba regularnej oceny postępów terapeutycznych. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz dostosowanie planu terapeutycznego w razie potrzeby.

4. Rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia nawrotu nowotworu

W przypadku nawrotu nowotworu konieczne może być ponowne rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na ocenę sytuacji oraz omówienie dostępnych opcji terapeutycznych.