Zalecana diagnostyka nowotworów

Diagnostyka nowotworów jelita grubego jest kluczowa do wczesnego wykrywania i zaplanowania odpowiedniego leczenia, co może znacząco poprawić rokowania. Zalecana diagnostyka w tym zakresie obejmuje kilka kluczowych badań:

 1. Badanie krwi utajonej w kale (FOBT Tests) – Jest to prosty test, który może wykryć niewielkie ilości krwi w kale, co może być wczesnym objawem raka jelita grubego. Zaleca się jego wykonanie raz na rok dla osób w grupie ryzyka powyżej 50. roku życia.
 2. Kolonoskopia – To badanie pozwala na szczegółowy ogląd całego jelita grubego przy użyciu kolonoskopu, czyli długiej, elastycznej rurki wyposażonej w kamerę. Kolonoskopia umożliwia nie tylko wykrycie nowotworów i polipów, ale także ich usunięcie podczas jednego zabiegu. Zaleca się jej wykonanie co 10 lat, rozpoczynając od 50. roku życia, chyba że w rodzinie występowały przypadki raka jelita grubego (wtedy należy zacząć wcześniej – zależnie od ryzyka wystąpienia oceniana indywidualnie na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez lekarza).
 3. Sigmoidoskopia – Podobna do kolonoskopii, lecz ogranicza się tylko do dolnej części jelita grubego. Może być zalecana co 5 lat w połączeniu z FOBT.
 4. CT kolonografia (wirtualna kolonoskopia) – Ta metoda wykorzystuje tomografię komputerową do tworzenia obrazów jelita grubego. Może być alternatywą dla kolonoskopii dla osób, które nie mogą przejść tego badania z wskazań medycznych.

Decyzja o wykorzystaniu konkretnych metod diagnostycznych powinna być indywidualnie dostosowana przez lekarza prowadzącego na podstawie historii medycznej pacjenta, wieku, czynników ryzyka oraz preferencji pacjenta. Regularne badania przesiewowe i diagnostyczne są kluczowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego i zwiększenia szans na skuteczne leczenie.

Niezbędne badania, które powinny być wykonane w przypadku rozpoznania raka jelita grubego: 

 1. Kolonoskopia całego jelita grubego ( w przypadkach w których guz obecny w jelicie uniemożliwia wykonanie badania całego jelita konieczne jest powtórzenie badania po leczeniu operacyjnym najlepiej po ok 3 mc do wykonanego zabiegu operacyjnego) 
 2. Tomografia komputerowa z kontrastem klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. 
 3. W przypadku raków odbytnicy badanie rezonansu magnetycznego miednicy. 
 4. Badania laboratoryjne krwi: morfologia, elektrolity, koagulogia, poziom markera CEA, albuminy, białko całkowite, kreatynina. 

Wykonanie tych wszystkich badań pozwala na całkowitą ocena stanu pacjenta oraz zaawansowanie nowotworu. Badania te umożliwiają ustalenie planu leczenia pacjenta dostosowanego do jego stanu i choroby. 

Diagnostyka raka piersi ma na celu wczesne wykrycie nowotworu. Zalecana diagnostyka obejmuje różne metody, które mogą być wykorzystywane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki i zaleceń lekarza. 

 1. Samobadanie piersi

Choć samobadanie piersi nie może zastąpić badań wykonanych przez specjalistów, jest ważne dla zwiększenia świadomości kobiet na temat stanu ich piersi. Zaleca się, aby kobiety regularnie przeprowadzały samobadanie, aby mogły wczesno zauważyć wszelkie zmiany i skonsultować je z lekarzem.

 1. Badanie kliniczne piersi

Badanie przeprowadzane przez lekarza lub specjalistę, który dokładnie bada piersi, poszukując guzków, zmian w strukturze skóry lub innym anomalii. Zaleca się, aby kobiety powyżej 20. roku życia poddawały się takiemu badaniu co najmniej raz na trzy lata, a po 40. roku życia – corocznie.

 1. Mammografia

Jest to podstawowe badanie obrazowe w diagnostyce raka piersi, które polega na wykonaniu rentgenowskich zdjęć piersi. Zaleca się, aby kobiety od 45. do 74. roku życia przeprowadzały mammografię co dwa lata. Kobiety w grupie wysokiego ryzyka (np. z rodzinnym obciążeniem) mogą być kierowane na badanie w młodszym wieku.

 1. Ultrasonografia piersi

Uzupełnia mammografię, zwłaszcza w przypadkach, gdy piersi są gęste i trudniejsze do oceny za pomocą samych zdjęć rentgenowskich. Może również być używana jako pierwsze badanie diagnostyczne u młodszych kobiet.

 1. Rezonans magnetyczny (MRI) piersi

Jest wykorzystywany głównie u kobiet z bardzo wysokim ryzykiem raka piersi, w tym u tych z mutacjami genowymi BRCA1 lub BRCA2. MRI może być również użyte w celu dokładniejszej oceny rozmiaru nowotworu.

 1. Biopsja

Jest to najbardziej wiarygodna metoda diagnostyczna raka piersi, polegająca na pobraniu próbki tkanki piersi, którą następnie analizuje się pod mikroskopem. Biopsja jest zwykle wykonywana, gdy inne badania wskazują na możliwość obecności nowotworu.

Wybór metod diagnostycznych powinien być zawsze dopasowany do indywidualnej sytuacji pacjentki, jej wieku, historii medycznej oraz czynników ryzyka. Regularne badania przesiewowe są kluczowe dla wczesnego wykrycia i skuteczniejszego leczenia raka piersi.

Co obejmuje oferta?

null

1. Profesjonalną ocenę medyczną

Przeprowadzam kompleksową ocenę medyczną, starannie analizując wszystkie aspekty związane z chorobą nowotworową.
null

2. Indywidualny plan leczenia

Na podstawie zebranych danych i diagnoz, opracowuję spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający najlepsze dostępne metody terapeutyczne i chirurgiczne.
null

3. Koordynację opieki

Koordynacja opieki jest kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów. Zapewniam ciągłość opieki, komunikując się z innymi specjalistami oraz organizując niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Kiedy jest potrzebna konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

1. Potrzeba oceny nowo wykrytej zmiany nowotworowej

Jeśli otrzymałeś nową diagnozę nowotworu lub podejrzewasz obecność guza, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na dokładną ocenę sytuacji oraz omówienie dalszego postępowania.

2. Zalecenie chirurgicznego leczenia

Gdy istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pomoże w zaplanowaniu i przygotowaniu się do operacji.

3. Ocena odpowiedzi na leczenie

Po rozpoczęciu leczenia nowotworu istnieje potrzeba regularnej oceny postępów terapeutycznych. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz dostosowanie planu terapeutycznego w razie potrzeby.

4. Rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia nawrotu nowotworu

W przypadku nawrotu nowotworu konieczne może być ponowne rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na ocenę sytuacji oraz omówienie dostępnych opcji terapeutycznych.