Metody leczenia chirurgicznego raka jelita grubego

W leczeniu raka jelita grubego chirurgia odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w początkowych stadiach choroby. Istnieje kilka rodzajów zabiegów chirurgicznych stosowanych w zależności od lokalizacji guza, stopnia zaawansowania raka oraz innych czynników.  Zabiegi te mogą być wykonywane metodami klasycznymi ( przez otwarcie jamy brzusznej) oraz metodami minimalnie inwazyjnymi tj laparoskopia czy chirurgia robotowa. Zakres resekcji jelita wraz z guzem określają naczynia krwionośne wzdłuż których znajdują się węzły chłonne ( miejsce najczęstszego   przerzutowana raków jelita grubego). 

 1. Hemikolektomia

Hemikolektomia polega na usunięciu części jelita grubego, która zawiera guza nowotworowego, wraz z odpowiednią ilością zdrowej tkanki obejmującej okoliczne węzły chłonne. Może być:

 • Hemikolektomia prawostronna:  Usunięcie prawej części jelita grubego (okrężnicy wstępującej z kątnicą i wyrostkiem oraz częścią poprzecznicy).
 • Hemikolektomia lewostronna  Usunięcie lewej części jelita grubego (okrężnicy zstępującej wraz z częścią poprzecznicy).
 1. Przednia resekcja odbytnicy

Zabieg polegający na usunięciu odcinka jelita grubego, który zawiera guza nowotworowego, wraz z odpowiednimi marginesami zdrowej tkanki. Jest stosowana w przypadkach, gdy guz znajduje się w dystalnej esicy lub górnej i środkowej odbytnicy. W przypadku guzów znajdujących się w środkowej i dolnej odbytnicy może być wykonany zabieg niskiej resekcji odbytnicy. 

 1. Całkowita amputacja odbytnicy:

Zabieg polegający na całkowitym usunięciu odbytnicy z całym kompleksem zwieraczy oraz wyłonieniem końcowej stomii na powłoki jamy brzusznej. Jest to zabieg wykonywany w przypadku nowotworów zlokalizowanych w końcowym odcinku odbytnicy które nie rzadko naciekają zwieracze odbytu lub sam kanał odbytu. 

 1. Kolostomia

W niektórych przypadkach, gdy chirurg nie jest w stanie połączyć obu końców jelita po usunięciu guza (np. z powodu złej jakości tkanki, zakażenia), może konieczne być wykonanie kolostomii. Kolostomia to wytworzenie sztucznego otworu wyjściowego na brzuchu, przez który odejście kałowe z jelita prowadzone jest do worka przylegającego do skóry.

 1. Leczenie wstępne przed operacją

W pewnych przypadkach, szczególnie przy dużym guzie lub w celu zmniejszenia jego rozmiaru przed operacją, może być zalecane poddanie pacjenta leczeniu neoadiuwantowemu. To chemioterapia czy radioterapia stosowana przed operacją.

 1. Zabiegi endoskopowe

W przypadku guzów znajdujących się w wczesnych stadiach raka jelita grubego, a także polipów, które nie są złośliwe, mogą być leczone za pomocą zabiegów endoskopowych, takich jak endoskopowa resekcja śluzówki (EMR) lub resekcja pełnośluzówkowa (ESD). Są to zabiegi wykonywane  od wewnątrz jelita przy pomocy kolonoskopu.

 1. Chirurgia minimalnie inwazyjna 

Często operacje raka jelita grubego wykonuje się z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych tj laparoskopii lub chirurgii robotowej, co pozwala na mniejsze nacięcia i szybszą rekonwalescencję. Laparoskopia jest stosowana zarówno do oceny stopnia zaawansowania choroby, jak i do wykonywania samych zabiegów chirurgicznych (np. hemikolektomia laparoskopowa). Dzięki coraz lepszej technologii zabiegi minimalnie inwazyjne mogą być wykonywane przy pomocy robota chirurgicznego dający jeszcze większą precyzję ruchów oraz dokładność wykonywanej operacji. 

Spośród wielu innych technik chirurgicznych stosowanych w leczeniu raka jelita grubego, wybór konkretnego rodzaju zabiegu zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja guza, rozmiar i stopień zaawansowania choroby, ogólny stan zdrowia pacjenta oraz preferencje chirurga. Dyskutowanie o możliwych opcjach chirurgicznych i ich potencjalnych skutkach ubocznych powinno być głównym elementem konsultacji z zespołem medycznym odpowiedzialnym za leczenie raka jelita grubego.

System Da Vinci to zaawansowany system do asystowanej robotycznie chirurgii, który jest wykorzystywany w różnych dziedzinach chirurgii, w tym także w leczeniu raka jelita grubego. System ten umożliwia chirurgom wykonywanie precyzyjnych zabiegów przy minimalnie inwazyjnym podejściu. 

 1. Precyzja i dokładność

System Da Vinci oferuje możliwość precyzyjnej kontroli i manipulacji instrumentów chirurgicznych z wyjątkową dokładnością. Dzięki zwiększonemu zakresowi ruchu i eliminacji drżenia ręki chirurga, system ten umożliwia bardziej precyzyjne usunięcie guza z minimalnymi uszkodzeniami tkanek zdrowych.

 1. Minimalnie inwazyjne podejście

Jedną z głównych zalet chirurgii asystowanej robotem Da Vinci jest jej minimalnie inwazyjny charakter. Dzięki mniejszym nacięciom oraz bardziej precyzyjnemu manipulowaniu narzędziami, pacjenci mogą doświadczyć krótszego czasu rekonwalescencji, mniejszego bólu pooperacyjnego oraz szybszego powrotu do normalnej aktywności.

 1. Leczenie raka jelita grubego

W przypadku raka jelita grubego, system Da Vinci może być wykorzystywany do różnych procedur chirurgicznych resekcji jelita grubego, a także innych operacji związanych z usunięciem guza i związanymi z nim narządami.

 1. Zalety użycia robota Da Vinci w raku jelita grubego
 • Zmniejszenie ryzyka powikłań chirurgicznych.
 • Skracanie czasu hospitalizacji i szybsza rekonwalescencja.
 • Mniejsze ryzyko infekcji i mniejsze obrażenia tkanek.
 • Precyzyjne usunięcie guza z minimalnym uszkodzeniem zdrowej tkanki.
 • Możliwość dokładnego manipulowania w trudno dostępnych obszarach jamy brzusznej.

Warto jednak pamiętać, że decyzja o użyciu robota Da Vinci w leczeniu raka jelita grubego zależy od wielu czynników, w tym od wiedzy i doświadczenia zespołu chirurgicznego oraz preferencji pacjenta. 

Co obejmuje oferta?

null

1. Profesjonalną ocenę medyczną

Przeprowadzam kompleksową ocenę medyczną, starannie analizując wszystkie aspekty związane z chorobą nowotworową.
null

2. Indywidualny plan leczenia

Na podstawie zebranych danych i diagnoz, opracowuję spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający najlepsze dostępne metody terapeutyczne i chirurgiczne.
null

3. Koordynację opieki

Koordynacja opieki jest kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów. Zapewniam ciągłość opieki, komunikując się z innymi specjalistami oraz organizując niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Kiedy jest potrzebna konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

1. Potrzeba oceny nowo wykrytej zmiany nowotworowej

Jeśli otrzymałeś nową diagnozę nowotworu lub podejrzewasz obecność guza, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na dokładną ocenę sytuacji oraz omówienie dalszego postępowania.

2. Zalecenie chirurgicznego leczenia

Gdy istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pomoże w zaplanowaniu i przygotowaniu się do operacji.

3. Ocena odpowiedzi na leczenie

Po rozpoczęciu leczenia nowotworu istnieje potrzeba regularnej oceny postępów terapeutycznych. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz dostosowanie planu terapeutycznego w razie potrzeby.

4. Rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia nawrotu nowotworu

W przypadku nawrotu nowotworu konieczne może być ponowne rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na ocenę sytuacji oraz omówienie dostępnych opcji terapeutycznych.