Czym jest konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

Dotyczy pełnego zakresu tematyki chirurgii onkologicznej. Ustalenia planu diagnostycznego niezbędnego do pełnego ustalenia rozpoznania oraz zaawansowania choroby nowotworowej oraz ustalenia planu leczenia.

Niezbędnym elementem konsultacji w przypadku chorego z nowotworem przewodu pokarmowego jest ustalenie jego stopnia odżywienia. Wprowadzenia odpowiednich interwencji żywieniowych od pierwszej wizyty, aby w pełni wykorzystać czas diagnostyki na przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego lub systemowego ( chemioterapii). Przygotowanie do leczenia musi być rozpoczęte od pierwszej wizyty i przebiegać w wielu aspektach – przygotowanie żywieniowe, fizjoterapeutyczne, psychologiczne.

Przykładowo w przypadku nowotworów jelita grubego konieczne jest wykonanie badania endoskopowego ( kolonoskopii), tomografii jamy brzusznej, miednicy oraz klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych.

Procedury w zakresie gruczołów piersiowych opierają się głównie na USG piersi, biopsji gruboigłowej piersi pod USG, biopsji mammotomicznej pod USG, wprowadzeniu znacznika do guza przed rozpoczęciem chemio- i/lub hormonoterapii z powodu raka piersi.

Diagnostykę podejrzanych zmian barwnikowych skóry rozpoczynam od demoskopii i w przypadku występowania niepokojących objawów kwalifikacji zmiany do wycięcia w znieczuleniu miejscowym celem postawienia rozpoznania histopatologicznego. Zabiegi biopsji chirurgicznej zmiany skórnej wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, tak by procedura była w pełni komfortowa dla pacjenta.

Co obejmuje oferta?

null

1. Profesjonalną ocenę medyczną

Przeprowadzam kompleksową ocenę medyczną, starannie analizując wszystkie aspekty związane z chorobą nowotworową.
null

2. Indywidualny plan leczenia

Na podstawie zebranych danych i diagnoz, opracowuję spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający najlepsze dostępne metody terapeutyczne i chirurgiczne.
null

3. Koordynację opieki

Koordynacja opieki jest kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów. Zapewniam ciągłość opieki, komunikując się z innymi specjalistami oraz organizując niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Kiedy jest potrzebna konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

1. Potrzeba oceny nowo wykrytej zmiany nowotworowej

Jeśli otrzymałeś nową diagnozę nowotworu lub podejrzewasz obecność guza, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na dokładną ocenę sytuacji oraz omówienie dalszego postępowania.

2. Zalecenie chirurgicznego leczenia

Gdy istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pomoże w zaplanowaniu i przygotowaniu się do operacji.

3. Ocena odpowiedzi na leczenie

Po rozpoczęciu leczenia nowotworu istnieje potrzeba regularnej oceny postępów terapeutycznych. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz dostosowanie planu terapeutycznego w razie potrzeby.

4. Rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia nawrotu nowotworu

W przypadku nawrotu nowotworu konieczne może być ponowne rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na ocenę sytuacji oraz omówienie dostępnych opcji terapeutycznych.