Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w obrębie przewodu pokarmowego

Chirurgia onkologiczna nowotworów przewodu pokarmowego to często rozległe operacje w jamie brzusznej których celem jest całkowite usunięcie nowotworu. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie do takiego zabiegu operacyjnego, aby zminimalizować ryzyko powikłań okołooperacyjnych.

Większość pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego to pacjenci niedożywieni – pomimo, że na tak zwany pierwszy rzut oka wyglądają normalnie. Ważne jest, aby już przy pierwszym spotkaniu z pacjentem ocenić jego stan odżywienia i zastosować odpowiednią interwencję żywieniową dostosowaną do jego potrzeb.

Kolejnym istotnym aspektem przygotowania do zabiegu operacyjnego jest ocena wydolności fizycznej i zastosowanie odpowiedniego przygotowania do zabiegu. Ocena stanu psychicznego odgrywa także kluczową rolę w przebiegu procesu leczniczego.

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego to nie tylko zaplanowanie wycięcia guza z odpowiednimi marginesami. Chirurgia Onkologiczna to coś więcej niż tylko chirurgiczne usunięcie nowotworu. To całokształt podejścia do pacjenta jego choroby i problemów w zestawieniu do możliwości leczenia.

Co obejmuje oferta?

null

1. Profesjonalną ocenę medyczną

Przeprowadzam kompleksową ocenę medyczną, starannie analizując wszystkie aspekty związane z chorobą nowotworową.
null

2. Indywidualny plan leczenia

Na podstawie zebranych danych i diagnoz, opracowuję spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający najlepsze dostępne metody terapeutyczne i chirurgiczne.
null

3. Koordynację opieki

Koordynacja opieki jest kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów. Zapewniam ciągłość opieki, komunikując się z innymi specjalistami oraz organizując niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Kiedy jest potrzebna konsultacja chirurgiczno-onkologiczna?

1. Potrzeba oceny nowo wykrytej zmiany nowotworowej

Jeśli otrzymałeś nową diagnozę nowotworu lub podejrzewasz obecność guza, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na dokładną ocenę sytuacji oraz omówienie dalszego postępowania.

2. Zalecenie chirurgicznego leczenia

Gdy istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia nowotworu, konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pomoże w zaplanowaniu i przygotowaniu się do operacji.

3. Ocena odpowiedzi na leczenie

Po rozpoczęciu leczenia nowotworu istnieje potrzeba regularnej oceny postępów terapeutycznych. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz dostosowanie planu terapeutycznego w razie potrzeby.

4. Rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia nawrotu nowotworu

W przypadku nawrotu nowotworu konieczne może być ponowne rozważenie możliwości chirurgicznego leczenia. Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna pozwoli na ocenę sytuacji oraz omówienie dostępnych opcji terapeutycznych.